Your browser does not support JavaScript, You should enable JavaScript to use this website.

Groep 4 toetsen LVS

Zit jouw kind in groep 4?

Alle info voor ouders met kinderen in groep 4.

Alles over Cito-toetsen in het basisonderwijs

De kinderen van groep 4 maken ieder jaar een Cito-toets van het LVS. Als eerste in januari en betreft de Cito M4. De tweede Cito-toets van groep 4 is in mei of juni en heet E4. Wat is nu nuttig om als ouders en opvoeders te weten over deze toets. Aan de hand van dit artikel zullen we u meer vertellen over de Cito’s M4 en E4. Zodoende bent u helemaal geïnformeerd.

Inhoud van de toetsen
Om direct te beginnen zijn het deze Cito-toetsen die in januari en mei worden afgenomen: begrijpend lezen, spelling, woordenschat en rekenen. De kinderen ondergaan een toets over alle lesstof die tot dan toe behandeld is. Onder meer: vermenigvuldigen en delen tot en met honderd, de tafels en grote sommen. Met het oog op spelling gaat het categoriewoorden en werkwoorden juist kunnen spellen. Het vak woordenschat wordt gecontroleerd via woorden die kinderen in deze groep zouden moeten weten. Bij tekstbegrip en begrijpend lezen gaat het om de wijze waarop teksten behandeld en verwerkt worden. Ieder van deze vakken komen tijdens groep 4 aan de beurt en moeten kunnen worden toegepast.

Nut van de toetsen
Met welk doel neemt de school deze toetsen bij leerlingen af? Waarom willen ze alles weten van de Cito-scores in groep 4? De school heeft als taak om de leercurves van leerlingen zichtbaar te maken. Door de Cito twee keer af te nemen is het leren helder in beeld te brengen. De docenten van groep 4 kunnen zien of individuen of groepen voldoende en naar verwachting vooruit gaan. Wanneer dat niet het geval is, kan een plan worden opgesteld om het kind te ondersteunen. Daarbij zijn de Cito-scores van belang voor de uitstroom na de basisschool naar het vo. Scores van toetsen helpen bij die verwijzing.

Is voorbereiden nodig?
Het is normaal zo dat de basisschool haar leerlingen voorbereid op belangrijke toetsen van M4 en E4. De toetsinhoud komt dan ook terug in de les. Je mag dus aannemen dat kinderen automatisch worden voorbereid op de Cito-toetsen M4 en E4. Toch gaat die vlieger niet altijd op, want de Cito-toetsen in groep 4 verschillen van de reguliere methodetoetsen. Niet alleen de inhoud is moeilijker, ook de opzet is anders dan kinderen gewend zijn. Het is dus niet raar dat de meeste ouders ervoor kiezen om de Cito-toetsen thuis voor te bereiden. Daar zijn speciale oefenboeken voor, die weten wat er in groep 4 allemaal geleerd moet worden. Educazione’s Cito-oefenboeken kunnen gebruikt worden om leerlingen uitgebreid voor te bereiden op zowel de M4- als de E4-toets.

Oefenmateriaal
De uitgeverij Educazione heeft maar liefst drie boeken uitgebracht voor kinderen in groep 4. In deel één worden leerlingen voorbereid op de Cito-toets van januari (M4), terwijl deel 2 zich richt op de toets van mei (E4). Deel 3 is het meest complete Cito oefenboek en betreft een bundeling van beide boeken. De meer dan 330 oefeningen per deel bieden deze Cito-toets oefenboeken volop oefenmateriaal om alle belangrijke Cito’s van groep 4 met uw kind te trainen. Op het gebied van begrijpend lezen, rekenen, spelling, woordenschat en taal komt alles ruim aan bod. Educazione’s oefenboeken worden jaarlijks door veel ouders gebruikt om hun kinderen in groep 4 te helpen voorbereiden op de toetsen van Cito. De oefenboeken zijn digitaal en fysiek bestelbaar. Als je meer wil weten bezoek je de website.

Address

Keesstraat 2
Arnhem, 7766

Pages

Follow us

Over ons

Welkom op onze website. Hopelijk vindt u hier een antwoord op uw vraag.

Groep 4 toetsen LVS